سيستم هاي اتوماسيون صنعتي، کنترل و ابزاردقيق :

  • ساخت دو عدد فلومتر الکترومگنتیک "48 شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (NIOEC)
  • رفع عیب و ارتقاء سیستم کنترل اعلان و اطفاء حریق واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون