طراحی ، ساخت و تولید سیستم های کنترل تهویه مطبوع جهت بهینه سازی شرایط محیطی سالن ها، طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سیستم های کنترل بر روی انواع ماشین های تهویه مطبوع موجود در صنایع مختلف کشور نیز از عمده ترین زمینه های فعالیت شرکت مهندسی فهم در زمینه سیستم های کنترلی تهویه مطبوع است

ديمر سه فاز 10 کيلو وات طراحي و ساخت شرکت مهندسي فهم(فرابرد هوشمند ميهن) مي باشد که به منظور نصب در سالنهاي تولید و تنظيم نور محيطي تهيه گرديده است