دفتر مرکزی
تلفن : (021) 66123710-13
فکس : (021) 66123714
شبکەهای اجتماعی: +98 9939137793
پست الکترونیک : info@faraboard.com
مسئول فروش : sales@faraboard.com
آدرس : تهران، خیابان توحید، پلاک 37، طبقه 4، واحد 8
کد پستی: 1419913458

کارخانه
تلفن: 02334557295-96
آدرس : گرمسار، شهرک صنعتی گرمسار، خیابان صنعت 2، بلوک چهارم سمت چپ.:
کد پستی: 3588189451