شرکت مهندسی فهم

اولين ‌شرکت‌ ايراني ‌پياده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌ پروتکل‌هاي شبکه‌هاي صنعتي فيلدباس درکشور از جملهASI و IP / Ether Net وDeviceNet ، طراحي و ساخت تجهيزات کنترلي با قابليت فيلدباس، طراحي و ساخت سيستم‌هاي ابزاردقيق جهت استفاده درشبکه هاي DCS و FCS، ...

جوایز و افتخارات

دریافت لوح زرین کارآفرین برتر، ثبت چندین اختراع و نرم افزار، دریافت مجوزهای طراحی، فروش و صلاحیت پیمانکاری، دریافت استاندارد Atex و ...