این ترانسمیتر فشار مناسب جهت اندازه­گیری فشار گازها و مایعات بوده و به دلیل ساختار مخصوص آن می­تواند برای سیالات حاوی ذرات به کار ­رود.