محصولات الکتریکی ولتاژ پایین

فیوزهای مینیاتوری (MCB)

برای استفاده در سیستمهای توزیع برق صنعتی و تجاری. در مقابل اضافه بار، اتصال کوتاه سویچینگ و ایزولاسیون محاقظت میکند.

لوازم جانبی

Insulated Pin Type Busbar, Insulated Fork Type Busbar, Shunt Trip, Under Voltage Trip, Auxilary Contact, Load Centre

دیتاشیت

مستندات و راهنما

متفرقه