این برنامه تمام نیازهای شما را در رابطه با کار با PLCهای دارای قابلیت Devicenet (مانند PLCهای شرکت مهندسی فهم) مانند برنامه ریزی و شبیه سازی برآورده میسازد. همچنین این برنامه قابلیت تبدیل کد STL به باینری، نمایش کد STL بصورت نردبانی (Ladder) و عیب یابی PLC را دارا میباشد. .
ویژگیها:

 • تبدیل کد STL به باینری
 • برنامه ریزی PLC
  • برنامه ریزی PLC با کد باینری تولید شده
  • مقایسه کردن کد PLC با کد اصلی
  • ارسال کد PLC به کامپیوتر
  SMARTWARE SCADA PLC UTILS
 • نمایش کد STL بصورت نردبانی (Ladder)
 • شبیه سازی کد PLC (مختص PLCهای شرکت مهندسی فهم)
 • عیب یابی PLC و کارتهای متصل به آن
  SMARTWARE SCADA PLC UTILS

مستندات و راهنما